Priser

Kontingent for året 2024

Alle skal betale et medlemsbidrag på 650,- kr. (2024-pris) herefter er det muligt at købe en tv-pakke og/eller internettilslutning.

Medlemsbidraget opkræves med januarkvartalet, for dem der betaler kvartalsvis.

Hvordan bruges kontingentet (medlemsgebyret)?
Nogen synes, at det er dyrt at have fællesantenne. Men hvad bruges dit kontingent egentligt til?
Vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr samt udskiftninger i anlægget er blot noget af det!
Husk at du som medlem af antenneforeningen ikke har udgifter til vedligeholdelse af dine egne antenner eller paraboler. Husk også på, at du kan se forskellige kanaler på husets forskellige Tv-apparater på samme tid. Det kan du ikke med en privat-parabol. Du kan optage et program og se et andet. Det er heller ikke muligt hvis man har en privat-parabol hvis begge programmer hentes via parabolen.

Pakke 1: 2850,00 kr. (713 kr./kvartal) opkræves af Antenneforeningen.

Fra 1/1-2019 opkræver Antenneforeningen kun prisen for grundpakken og medlemsgbyret, dette skyldes at vi har lavet en ændring i vores aftale med YouSee, så vi skulle få lidt mindre administration og dermed også kunne tilbyde medlemmerne lidt lavere priser

Øvrige pakker og bland selv, afregnes fremover direkte med YouSee og skal ogå bestilles hos dem.

Medlemmer med kvartalsvis betaling opkræves yderligere et gebyr på 30,- kr. pr. betaling.

Foreningen har aftale om Bland-Selv TV med YouSee og mulighed for at få YouSee TV-boks for 0,- kr./måned., endvidere er der også foreningsfordele ved at have Mobil-abbonnement ved YouSee.

Pakkepriser ved YouSee:

Bland selv 10:   260 kr/måned.
(3120 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 6620 årligt)
Bland selv 20:   330 kr/måned.
(3960 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 7460 årligt)
Bland selv 36:   410 kr/måned.
(4920 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 8420 årligt)
Bland selv 46:   500 kr/måned.
(6000 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 9500 årligt)

Nye kunder kan ikke få bland selv, men skal i stedet have YouSee Play:

Play 10 koster 2850 kr./år (samme som grundpakken)
Play 20 koster 100 kr./måned. + Play 10
Play 30 koster 100 kr./måned. + Play 10 og Play 20
Play 40 koster 100 kr./måned. + Play 10 og Play 20 og Play 30

Traditionel Mellempakke uden bland selv:   280 kr/måned.
(3360 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 6860 årligt)
Traditionel Fuldpakke uden bland selv:       420 kr/måned.
(5040 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 8540 årligt)

YouSee opkræver alle pakker kvartalsvis, der kan også være gebyr på opkrævningen alt efter hvilken betalingsform der vælges.

Alle disse pakker kræver at man allerede har en Grundpakke ved Antenneforeningen.

Tilslutning

Har du allerede et antennestik i din husstand, skal du ikke betale tilslutning, men blot betale for en åbning.

Tilslutningsafgift for en husstand (lejlighed) udgør efter 1/1-2016 kr. 2500,- inkl. moms. og betales kun hvis ikke der allerede findes antennestik i husstanden.
Samtidig med opkrævningen af tilslutningen opkræves der medlemsgebyr.

Ovennævnte gælder når:

Den bolig der ønskes tilsluttet, skal have en beliggenhed indenfor foreningens etablerede forsynings-net. Opgravning på egen grund er ekskl. dvs. der graves frem til ejendommen. (altid til det skelpunkt der er nærmest tilslutningsstanderen) Som udgangspunkt placeres stikdåsen i det rum der støder op til facaden hvor stikket kommer ind. Ønskes der flere stik i boligen er det efter regning.

Åbning - lukning - Pakkeskifte
Åbning: 750,00 kr.

Lukning: 750,00 kr.
Flytning: 750,00 kr.
Genåbning efter restance: 750,00 kr. plus evt. det tilgodehavende som adressen skylder foreningen.

Pakkevalg/opsigelse:
Valg af ny pakke/opsigelse kan kun ske ved 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Henvendelsen skal ske til kassereren.

Internetpriser: 
I 2016 skiftede vi internetleverandør til YouSee, priser på bredbåndsforbindelser kan ses på deres hjemmeside http://www.yousee.dk

 

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.