Priser

Kontingent for året 2023

Alle skal betale et medlemsbidrag på 700,- kr. (2023-pris) herefter er det muligt at købe en tv-pakke og/eller internettilslutning.

Medlemsbidraget opkræves med januarkvartalet, for dem der betaler kvartalsvis.

Hvordan bruges kontingentet (medlemsgebyret)?
Nogen synes, at det er dyrt at have fællesantenne. Men hvad bruges dit kontingent egentligt til?
Vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr samt udskiftninger i anlægget er blot noget af det!
Husk at du som medlem af antenneforeningen ikke har udgifter til vedligeholdelse af dine egne antenner eller paraboler. Husk også på, at du kan se forskellige kanaler på husets forskellige Tv-apparater på samme tid. Det kan du ikke med en privat-parabol. Du kan optage et program og se et andet. Det er heller ikke muligt hvis man har en privat-parabol hvis begge programmer hentes via parabolen.

Pakke 1: 2800,00 kr. (700 kr./kvartal) opkræves af Antenneforeningen.

Fra 1/1-2019 opkræver Antenneforeningen kun prisen for grundpakken og medlemsgbyret, dette skyldes at vi har lavet en ændring i vores aftale med YouSee, så vi skulle få lidt mindre administration og dermed også kunne tilbyde medlemmerne lidt lavere priser

Øvrige pakker og bland selv, afregnes fremover direkte med YouSee og skal ogå bestilles hos dem.

Medlemmer med kvartalsvis betaling opkræves yderligere et gebyr på 30,- kr. pr. betaling.

Foreningen har aftale om Bland-Selv TV med YouSee og mulighed for at få YouSee TV-boks for 0,- kr./måned., endvidere er der også foreningsfordele ved at have Mobil-abbonnement ved YouSee.

Pakkepriser ved YouSee:

Bland selv 10:   220 kr/måned.
(2640 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 6140 årligt)
Bland selv 20:   290 kr/måned.
(3480 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 6980 årligt)
Bland selv 36:   370 kr/måned.
(4440 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 7940 årligt)
Bland selv 46:   460 kr/måned.
(5520 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 9020 årligt)

Traditionel Mellempakke uden bland selv:   240 kr/måned.
(2880 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 6380 årligt)
Traditionel Fuldpakke uden bland selv:       380 kr/måned.
(4560 til YouSee + 3500 til Antenneforeningen = 8060 årligt)

YouSee opkræver alle pakker kvartalsvis, der kan også være gebyr på opkrævningen alt efter hvilken form der vælges.

Alle disse pakker kræver at man allerede har en Grundpakke ved Antenneforeningen.

Tilslutning

Har du allerede et antennestik i din husstand, skal du ikke betale tilslutning, men blot betale for en åbning.

Tilslutningsafgift for en husstand (lejlighed) udgør efter 1/1-2016 kr. 2500,- inkl. moms. og betales kun hvis ikke der allerede findes antennestik i husstanden.
Samtidig med opkrævningen af tilslutningen opkræves der medlemsgebyr.

Ovennævnte gælder når:

Den bolig der ønskes tilsluttet, skal have en beliggenhed indenfor foreningens etablerede forsynings-net. Opgravning på egen grund er ekskl. dvs. der graves frem til ejendommen. (altid til det skelpunkt der er nærmest tilslutningsstanderen) Som udgangspunkt placeres stikdåsen i det rum der støder op til facaden hvor stikket kommer ind. Ønskes der flere stik i boligen er det efter regning.

Åbning - lukning - Pakkeskifte
Åbning: 750,00 kr.

Lukning: 750,00 kr.
Flytning: 750,00 kr.
Genåbning efter restance: 750,00 kr. plus evt. det tilgodehavende som adressen skylder foreningen.

Pakkevalg/opsigelse:
Valg af ny pakke/opsigelse kan kun ske ved 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Henvendelsen skal ske til kassereren.

Internetpriser: 
I 2016 skiftede vi internetleverandør til YouSee, priser på bredbåndsforbindelser kan ses på deres hjemmeside http://www.yousee.dk

 

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.