Generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Gislev Antenneforenings Ordinære Generalforsamling d. 11/3-2016

Generalforsamlingen blev afholdt i Gislev hallens cafeteria.

Der var i alt 72 fremmødte, hvoraf de 59 var stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.

   Det blev Jan Wessel der fik lov at styre slagets gang. Tak for det.

  1. Valg som stemmetæller.

    Der blev valgt en stemmetæller for hvert langbord. Som blev Thomas, Gunnar og Holger. Tak for jeres hjælp.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.

Det forgangne år, har lige som de forrige, været meget begivenhedsrigt for antenneforeningen.

Det er igen gået lidt nedad, vi har mistet 27 medlemmer (7 sidste år), så vi har i alt 428, i øjeblikket har vi 121 pakke 3 tilslutninger mod 133 sidste år, pakke 2 er stadig den største med 196 tilslutninger, der var 207 sidste år og pakke 1 er faldet til 111 mod 115 i 2015. 78 totalt har kvartalsvis opkrævning (16+29+33).

Men heldigvis er det ikke alt der går nedad, vi har jo en facebookgruppe med ligenu 181 medlemmer mod 133 i 2015.

Sidste gang vi var samlet her (27/10) havde vi et kedeligt budskab til jer, nemlig at vi havde mistet en masse penge. De penge er nu heldigvis på vej tilbage i kassen igen, således har AntenneIP betalt det første afdrag i starten af januar og det er jo godt.

YouSee har også betalt det aftalte beløb på 350.000 for rettighederne til at levere internet på vores kabler.

Apropos YouSee, så må vi jo sige at overgangen til deres internet ikke forløb helt planmæssigt, der var en del kunder der var blevet overset, og ikke meldt til, ligesom der var nogle der ikke havde set tilmeldingsblanketten i posten lige op til jul. Men jeg tror vi har fået alle skiftet over nu.

Derudover har der været en del problemer med opsætning af mailkonti på vores eget GA-NET.DK domæne.

Bestyrelsen har brugt meget tid på at hjælpe de medlemmer der havde brug for hjælp, personligt har jeg besøgt omkring 60 husstande i byen, og opsat routere og emailkonti. Bestyrelsen er i øvrigt glade for at kunne hjælpe til, og vil altid gerne hjælpe jer medlemmer, såvidt vores fritid tillader det.

Op til jul sendte vi opkrævninger ud på tv-pakker for 1. kvartal, det gav genlyd, især på facebookgruppen!

Vi tog konsekvensen af hvad i havde at sige og ændrede betalingstidspunktet, til starten af januar.

Vi har dog haft en del der ikke har betalt og derfor er blevet lukket, desværre kan vi jo ikke undgå at skulle betale for 1-2 måneders TV-pakke, pga. betalingsfristen og rykkerfristen.

Den 9/2 blev der slukket for det analoge signal, vi har desværre ikke nogen mulighed for at vide hvor mange der blev direkte berørt af dette, men vi valgte ved samme lejlighed ikke at investere en masse penge i en digital infokanal, og vore gamle analoge infokanal er derfor nedlagt.

Som det senest har YouSee natten til tirsdag lavet om på kanalplaceringerne i nettet, det betyder for nogle at TV skal søge kanaler igen, som sagt tidligere, så vil vi gerne hjælpe jer med at indstille TV, såfremt vores fritid tillader det, men vi må også gøre opmærksom på at det ikke er antenneforeningens ansvar og at YouSee heller ikke yder nogen form for hjælp hjemme hos jer, med mindre det er mod betaling.

Til slut vil jeg sige tak for det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Også tak til jer medlemmer 

TAK!

Formandens beretning blev godkendt af foreningen.

3. Aflæggelse af regnskab år 2015 v. Kasserer Henning Andersen.

Regnskabet blev godkendt af foreningen.

I starten af året 2016 fik AntenneIP betalt sin første rate på sin gæld, på 75.000,00 kr.

Vi har også fået de 350.000,00 kr. af YouSee, for købet af internetrettighederne.

4. Eventulle forslag.

1. Holger Clausen. Ønskede vedtægtsændringen vedr: § 10 ( som læse på vores hjemmeside, under dagsorden punkt 4. Tryk på "se forslag"). Ved afstemning var 50 for denne ændring. Resten undlod at stemme.

2. Jan Thomsen. Ønskede vedtægtsændringer ("se forslag" under dagsorden på vores hjemmeside.)

§2. - 53 stemte for. Resten undlod at stemme.

§3.1. - 53 stemte for. Resten undlod at stemme.

§3.3. - 52 stemte for. 1 imod. Resten undlod at stemme.

§4. A. - 50 stemte for. 2 imod. Resten undlod at stemme.

§5. - 53 stemte for. 3 imod. Resten undlod at stemme.

§9. - 51 stemte for. 1 imod. Resten undlod at stemme.

§11.1. - 55 stemte for. Resten undlod at stemme.

§11.4. - 53 stemte for. Resten undlod at stemme.

§12. - 56 stemte for. Resten undlod at stemme.

Holger Clausen og Jan Thomsens vedtægtsændringer kræver en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse. Efter den ordinære Generalforsamling må der max gå 5 uger inden den skal afholdes.

5. Fastsættelse af kontingent for 2016.

Pakke1. 2200 kr. Årligt

Pakke2. 4600 kr. Årligt

Pakke3. 5900kr. Årligt.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg til bestyrelsespost:

Finn Højgaard (ønskede genvalg) 27 stemmer

Henning Andersen (ønskede genvalg) 41 stemmer

Jan Thomsen (ny kandidat) 24 stemmer

Thomas Lund Madsen (ny kandidat) 22 stemmer.

Tillykke til Finn og Henning og tak for et godt kampvalg.

Valg af suppleanter.

Jan Wessel fik 30 stemmer

Thomas Lund Madsen fik 50 stemmer

Jan Thomsen fik 34 stemmer

Tillykke Thomas og Jan. Tak for et godt kampvalg.

En stort tak til Jan Wessel, for trofasthed, godt samarbejde og altid i godt humør.

7. Valg af revisor.

Jørgen ”murer” Rasmussen og Ege ”Busser” Rasmussen blev genvalgt uden kampvalg. Tillykke til jer.

Det samme gjorde vores revisor suppleant Hans Mikkelsen. Tillykke og tak.

8. Eventuelt.

Der blev livligt drøftet de forskellige problemstillinger der var i forbindelse med vores YouSee opstart. Trods alt dette besvær, mere eller mindre for foreningsmedlemmerne. Så er de fleste kommet over det og har taget det med oprejst pande.

Der blev stillet spørgsmål ang. Bestyrelsens udmelding fra sidste år omkring honorar. Bestyrelsen modtager ikke honorar, dog har bestyrelsen fri telefon og gratis TV-pakke. Fremover kommer beskrivelsen af honoraret til at ligge som et notat til regnskabet.

Der blev fremført, at der fremadrettet på vores generalforsamlinger skal være ordentlighed og en bedre stemning. Tal ordentligt.

Der blev spurgt til den gamle antennemast, hvad der eventuelt skulle ske med den. Bestyrelsen har forsøgt at leje den ud til teleselskaber, men uden held.

Tak for en stor deltagelse til generalforsamlingen og jeres interesse for at foreningen skal bestå. Tak for ro og orden. Trods nogen af os skal lære at tale ordenligt til hinanden. Det jeg vil sige på egen regning, det gælder også på Facebook.

Referent: Robert Eilsø Nielsen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.