Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling Gislev Antenneforening, 11-06-2022 i Gislevhallen
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Nyt fra YouSee
7) Indkomne forslag.
7) Fremlæggelse af kontingent.
8) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Bestyrelsessuppleanter.
c. Revisor.
d. Revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Referat:
1) Valg af dirigent
Jørgen Jørgensen blev valgt som dirigent
2) Valg af referent
Thomas Lund Madsen fra bestyrelsen blev valgt som referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
Tonny og Britta blev valgt som stemmetællere.
4) Beretning fra formanden:
Gislev Antenneforening Generalforsamling 2022
Formandsberetning
Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen til en ordinær Generalforsamling.
Det forgangne år, har selvom det, som de forrige, har været et meget mærkeligt år, været et roligt år for antenneforeningen. Sidste år måtte vi også skubbe vores generalforsamling til juni måned, i år er det dog lykkedes at afholde den iflg. vedtægterne.
Det er gået en del nedad med TV-kunderne, vi har mistet 15(35) medlemmer, så vi har i alt 341(356), pakke 1. Vi har stadig mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, Der vokser vi til gengæld stadig støt, det er der i øjeblikket 80 (68) der benytter sig af. Så samlet set har vi kun mistet 3 medlemmer.
88 totalt har kvartalsvis opkrævning (87) .
Vores facebookgruppe har lige nu 248 medlemmer mod 242 i 2021.
Lige efter Jul sendte vi jer et brev.
I brevet stod der at Energi Fyn er i gang med at undersøge markedet for Fiber i Gislev, det er de stadigvæk på nuværende tidspunkt, det seneste jeg har hørt, er at der stadig mangler knap 100 tilmeldinger.
Og det gør mig faktisk lidt glad. Det gør det fordi det må betyde at I som borgere i Gislev, ved at i har en Antenneforening der vil jer det bedste, der vil sørge for at i også fremover kan få superhurtigt internet og TV i super kvalitet helt ind i jeres boliger.
I kan godt regne med os. Vi gør alt hvad vi kan, sammen med vores samarbejdspartner YouSee, for at det kan lykkes. Jeg kan ikke udelukke at det en dag vil blive billigere/bedre at have Fiber, og så skal vi også nok hjælpe jer med at få det, men lige nu, er der ingen grund til det.
Vi leverer sammen med YouSee nogle produkter, både TV og Internet, der sagtens kan konkurrere med det fiber selskaberne lover.
Tak for opbakningen!

Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og Dansk KabelTV, der for øvrigt nu hedder DKTV.
Også tak til jer medlemmer  - TAK!

Kommentar til referatet fra A.P:
Når vores aftale med YouSee udløber om 5 år, ved vi for nuværende ikke hvordan vi står til den tid.
A.P. foreslår at man melder sig til det gratis fibernet som EnergiFyn har tilbudt. Man er jo ikke forpligtet til at bruge det, men så har man muligheden, hvis Antenneforeningen ikke tilbyder et produkt man vil have.
Det er også en fordel den dag man skal sælge huset, at der er flere muligheder for at komme på nettet.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

Regnskabet blev godkendt af 14 ud af 14 stemmer
Kommentar fra Flemming P. Schou: Han mener at honoraret på 25500,- til bestyrelsen er for meget. Det er 5100,- pr bestyrelsesmedlem, som dækker over telefonpenge og grundpakken.
Dette er ca. halvdelen af hvad det var førhen, hvor bestyrelsen fik telefonpenge og fuldpakken. Værdi ca. 9000,-
Dette blev ændret da Andersens Antennemontering løb med alle vores penge, og vi skulle finde steder at spare.
6) Nyt fra YouSee
Vi har pga. Corona ikke kunne mødes, som vi plejer, men der har i stedet været en del webinarmøder som Formanden har deltaget i.
Vi tilbyder de højeste hastigheder i Gislev, 1000/500 når det gælder internet og 5G når det er mobilen.
Der er en stor tilslutning til Blans Selv i Gislev, og den er stigende.
Der er pt. Max 36 point i Bland Selv universet, og der arbejdes på at man kan komme til at købe flere, da de mange streamingtjenester koster en del point.
Der arbejdes også på at man via boksen kan fjerne de kanaler man ikke gider se fra Grundpakken. Det er feks. svenske og tyske kanaler.
YouSee har et samarbejde med Nordisk Film, så de får biograffilm hurtigere til streaming.
Fodbold er efterhånden væk fra Kanal 5 (Discovery) så langt de fleste kampe kan ses af alle.
Der kommer en ny sikkerhedspakke som vil virke via modemmet, så der ikke kan komme noget ind i de efterhånden mange ting man har i hjemmet, som er på nettet. Lamper, vaskemaskine, køleskab osv.
Man skal dog stadig selv have en sikkerhedspakke uden for hjemmet på de enheder man bruger der.
Fibernet udrulningen kører over hele landet, men generelt er priserne via Coax, som antenneforeningen bruger, billigere end fibernet. Grunden er at vi forhandler for en gruppe, og derved får TV pakkerne billigere. Dette kan ikke lade sig gøre som fiberkunde.
TV i flere rum via kortløsning, er så småt på vej ud. Der er ikke en dato på endnu, men det vil blive udfaset.
Der kom et forslag fra salen, om man ikke kan lave en internetforbindelse kun til TV boksen, på feks. 20/2 Mbit, da dette vil være rigeligt til at streame, da der er mange på feks. Plejehjem som vil have glæde af dette, men som ikke ellers bruger internet. Ole fra YouSee vil tage dette forslag med videre.
Hvis mange vælger at skifte til fiber, vil det gå ud over resten da medlemsbidraget vil stige. Ole kunne dog fortælle at i andre foreninger, hvor der er kommet fiber, som konkurrent, er der smuttet nogle stykker, men mange af dem er kommet retur, da kvaliteten er ens, men prisen dyrere på fiber.
7) Indkomne forslag til generalforsamlingen
Flemming P. Schou ville have et forslag med til generalforsamlingen, som blev afleveret ved fremmøde.
Der står i vores vedtægter, dog med en forkert henvisning til et punkt, at det skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, og dette står også i annoncen i Vækst, hvor der er indkaldt til generalforsamlingen.
Formanden bad om i den forbindelse at det blev noteret at vedtægterne skal gennemgås inden næste generalforsamling, og de rettelser der er skal være vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.
Flemming P. Schou vil have at vi melder os ud af FDA, Forenede Danske Antenneforeninger, da vi bruger 12041,- på dette om året.
Dette dækker over en forsikring, og juridisk bistand, skulle vi få brug for dette.
Der kunne ikke stemmes om dette, da forslaget ikke var indkommet rettidigt, men holdningen blandt de fremmødte og bestyrelsen er at vi bliver i FDA.
8) Fremlæggelse af kontingent
Grundpakken 2370,- + kontingent 630 = 3000,- Stigning på 100,-
Alle pakker ud over grundpakken afregnes direkte med youSee kvartalsvis.
Kun grundpakken opkræves af antenneforeningen, sammen med bidraget. Dette opkræves i januar.
9a) Valg til bestyrelsen
Fremmødte 16. Stemmeberettigede 14
Finn Højgård og Henning Andersen var på valg og de stillede begge op til genvalg. Begge genvalgt da der ikke var nogen modkandidater
9b) Valg af bestyrelsessuppleanter
Jan Wessel var på valg som suppleant, og blev genvalgt. Der var inden modkandidater
Britta Secher blev valgt som 2. suppleant.
Jan Thomsen som tidligere var suppleant, døde desværre kort efter sidste generalforsamling. R.I.P.
9c) Valg til revisor
Claus Milland genopstillede, og blev valgt.
Lise Holten genopstillede, og hun blev valgt
9d) Valg af revisorsuppleant
Jørgen Rasmussen valgte at være revisor suppleant. Der var ingen modkandidater.
10) Eventuelt
Der var ikke flere spørgsmål fra de fremmødte, så det var slut på generalforsamlingen og der blev herefter serveret en rigtig god æggekage med lidt at drikke til
Thomas Lund Madsen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.