Fejlmelding

Service, meddelelse om fejl og et par gode råd
 
Hvad dækker antenneforeningen?
Udgift til service og vedligeholdelse af anlægget til og med 1. stik i huset, er indeholdt i det årlige kontingent til antenneforeningen.

Fejl, der skyldes defekte TV-/radioapparater, interne forstærkere samt dårlige kabelforbindelser m.v. der er efter 1. stik, er antenneforeningen uvedkommende, det samme gælder indstilling af TV eller andre apparater der er koblet på antenneforeningens net.

Før fejlmelding

Kontroller, at radio- eller TV-apparatet er korrekt indstillet - find frekvenserne her på hjemmesiden under digtalt TV.

Undersøg eventuelt om naboerne har samme fejl. Har de det, er det sandsynligt, at fejlen er på antenneforeningens anlæg.

Har naboerne ikke samme fejl, så kontroller følgende før der ringes til vores servicemontør:

Kontroller om alle stik sidder rigtigt! - Det gælder antennestik, stik til/fra video, dvd, videokameraer mfl.

Hvis der er flere fjernsyn i husstanden, så undersøg om fejlen optræder på samtlige apparater.

Er der flere tilslutningspunkter, så prøv at tilslut apparatet direkte til det første tilslutningspunkt (indgangsstikket).

Servicetilkald Til YouSee: Telefon 70704040 
(Husk at have dit kundenummer parat)
Telefonen er betjent alle dage fra kl. 08.00 til kl. 20.00
 
  

Hvis der er fejl i anlægget udbedres den uden udgift, hvorimod det er for medlemmernes egen regning, hvis fejlen skulle vise sig at være på eget tv-apparat el. lign.

Opstår der problemer med internetforbindelsen, kontaktes supporten hos YouSee på tlf.: 70704040 i tidsrummet 08:00-20:00 alle dage. ( Husk at have dit kundenummer parat)

Har du andre problemer eller spørgsmål, kan disse rettes til bestyrelsen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.