Generalforsamling 2012

1.Valg af dirigent . Der klappes for Wessel.  Stemmetæller blev Holger og Hans.

 

2. Årsberetning.

Gislev Antenneforening Generalforsamling 2012

Formandsberetning

 

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.

Det forgangne år, har været meget begivenhedsrigt for antenneforeningen. Sidste år til generalforsamlingen vedtog vi at gå efter YouSee løsningen, til erstatning for vores eksisterende 2 pakker.

I løsningen var der lagt op til at alle kunne vælge mellem 2 pakker og udover det, mod passende betaling, supplere med netop de kanaler, man individuelt kunne ønske sig.

Efter generalforsamlingen, stod det os hurtigt klart, at den løsning, kunne/ville blive en dyr af slagsen, for de medlemmer, der gerne ville have nogle kanaler, som ikke var med i pakke 1 og 2, og vi vedtog derfor at tage en pakke 3 ind, det betød imidlertid en ekstra udgift for foreningen, fordi alle som ville fortsætte med pakke 2 så også skulle have et filter.

Vi føler heldigvis at det var den rigtige beslutning vi traf, da vi i øjeblikket har 136 pakke 3 tilslutninger, pakke 2 er stadig den største med 282 tilslutninger og pakke 1 har 87.

I Juni, lige efter det nye You See signal var indført, holdt vi åbent hus, her i cafeteriaet. Der var en overvældende opbakning, og jeg vil gerne takke alle jer der var forbi den dag. Vi var godt klar over der ville være en hel del spørgsmål, både med pakkevalg, og indstilling af Tv-apparater. Så jeg er rigtigt glad for at vi besluttede at holde åbent hus.

Hen over efteråret, har vi gennemgået et par omlægninger fra YouSee, den største i slutningen af november, hvor kanalerne blev flyttet rundt, og vi fik nye netvæksid’er,  for at gøre klar til nye kanaler, jeg ved godt at det er svært at nå ud til alle, når der kommer disse omlægninger, og det er noget vi vil arbejde på at blive bedre til (forslag modtages?)

I starten af Januar, fik vi så også TV2 som betalingskanal, og nu i HD.

Vi har også brugt en del tid på at blive helt enige med YouSee om størrelsen af de regninger de sender til os, der har været noget rod i deres systemer, som heldigvis skulle være løst nu.

Vi har også pludselig fået en ny kontaktperson hos YouSee, idet Mette Korsbjerg, som vi hidtil har haft, nu er blevet afløst af Ole Madsen, som vi også har med i aften, til at svare på eventuelle spørgsmål.

Sidste år snakkede vi også om internet, her er den seneste status, at DK Kabel TV forventer at indføre de nye hastigheder medio marts, og alle eksisterende kunder skulle være omlagt medio april. Vi mangler stadig at finde ud af hvad vi gør når kontrakten med DK Kabel TV udløber i slutningen af 2013.

I årets løb har der været en del uforudsete reparationer på vores anlæg og elpriserne er steget, derfor ser vores økonomi en smule anstrengt ud, som Kassereren vil vise jer om lidt.

Til slut vil jeg sige tak for det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, tak til Andersens antennemontering, for god service, og tak til You See for at vi endelig har fået en stabil og velfungerende løsning!

Og til jer medlemmer, tak fordi i er der, uden jer havde vi jo ikke nogen at lave alt det her for J

TAK!

 

3. Årsregnskab for 2011.

 

Blev godkendt , trods en del kritiske røster om det underskud vi har oparbejdet.

Kasseren og resten bestyrelsen kunne godt love at vil gøre vores for at vende underskuddet over på den rigtige side af bundlinen, med tiden.

 

4. Der var ikke kommet nogen indkommende forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingents for året 2012.

 

Lille pakke: i alt kr. 2.000,00  

 

Mellem pakke: i alt kr. 3.600,00

 

Stor pakke: i alt kr. 4.800,00  

 

De ovenstående priser blev godkendt af forsamlingen.

 

6. Valg af Bestyrelsen.

 

Formanden ønskede genvalg og blev genvalgt uden indsigelser.

Kasseren ønskede genvalg og blev genvalgt uden indsigelser.

 

Det samme gjaldt for vores to meget kompetente suppleanter Wessel og Busser

Og ligeledes med vores revisor Jørgen Rasmussen,  Uffe Bertelsen  og suppleant Jørgen Secher.

 

Evt. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvor godt at formanden og kasseren var på valg samtidigt.

Hvis tilfældet skulle være ude, at de begge ikke blev genvalgt.  Kunne der komme nogle problemstillinger

som evt. kunne være svære at løse. Bestyrelsen vil tage dette emne op til drøftelse.

 

 

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.