Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 2016

Gislev Antenneforenings Ekstraordinære Generalforsamling d. 12/4-2016

Generalforsamlingen blev afholdt i Gislev hallens cafeteria.

Der var i alt 16 fremmødte, hvoraf de 15 var stemmeberettigede.

Valg af dirigent:, Det blev formanden der fik denne opgave.

Valg af en stemmetæller:, Det blev sekretæren Robert.

Der var 16 medlemmer der mødte ind til mødet. Hvoraf de 15 var stemmeberettiget.

Incl. Bestyrelsen.

Det redigerede vedtægtsforslag blev godkendt med et stort flertal, det var til at overskue.

Der kom dog et nyt forslag til redigering vedr; paragraf 26 og lige efter stk. 1.. Skal der tilføjes således. - " Alle indestående midler fordeles til foreningens medlemmer såfremt at Gislev Antenneforening skulle ophøre".

Denne udtalelse blev der også stemt for med et sort flertal.

Evt.

Der kom et spørgsmål om hvornår vores anlæg bliver opgraderet.

Der blev svaret, at det skulle gerne ske noget i anden kvartal i år.

Tak for ro og orden, samt hyggeligt samvær.

Referent: Robert Eilsø Nielsen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.