Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling Gislev Antenneforening, 08-03-2024 i Gislevhallen

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.

7) Fremlæggelse af kontingent.

       8) Nyt fra youSee
       9) Valg
              a. Bestyrelsesmedlemmer. 
              b. Bestyrelsessuppleanter.
              c. Revisor.
              d. Revisorsuppleant.
       10) Eventuelt.

1) Valg af dirigent

Holger Klausen blev valgt som dirigent

2) Valg af referent

Thomas Lund Madsen fra bestyrelsen blev valgt som referent

3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.

Tonny og Jytte blev valgt som stemmetællere.

4) Beretning fra formanden:

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen til en ordinær Generalforsamling.

Det forgangne år, har været et roligt år for antenneforeningen. Vi har fået alle vores penge ind for de mange kabelskader sidste år.

Det er gået en del nedad med TV-kunderne, vi har mistet 28(24) medlemmer, så vi har i alt 279(307), pakke 1. Vi har stadig mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, det er også faldet en del, det er der i øjeblikket 46 (90) der benytter sig af. Totalt har vi mistet 72 medlemmer siden sidste generalforsamling.
73 totalt har kvartalsvis opkrævning (84).

Vores facebookgruppe har lige nu 243 medlemmer mod 250 i 2023.

2023 har været stille, på nær alle de udmeldelser vi har fået pga. fiberen, det er ærgerligt.

Vi har taget et par tiltag for at prøve at kæmpe med det, det kommer jeg nærmere ind på under punktet med kontingent.

Vi er gode til at dele YouSee’s tilbud på Internet og mobiltelefoni ud, jeg håber i benytter jer af det.

Jeg mener stadig at vi er konkurrencedygtige overfor fiberselskaberne, og håber inderligt at vores forening kan bestå nogle år endnu, men det kræver opbakning fra jer medlemmer.

Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og DKTV.

Også tak til jer medlemmer J - TAK!

Der var spørgsmål vedr. antallet af medlemmer, og om hvornår smertegrænsen er nået:

Jan fortalte at det er op til medlemmerne. Bliver bidraget for stort, vil mange nok vælge andre løsninger, og derved kan foreningen ikke løbe rundt.

Der kom forslag om samarbejde med andre antenneforeninger i området: Det vil ikke give det store på driften, da vi arbejder gratis som bestyrelse, og skal vi samarbejde skal foreningerne forbindes via kabler, og vores systemer skal kunne snakke sammen, og det vil være en enorm udgift.

Det blev foreslået at reklamere i Vækst: At gøre opmærksom på fordelene ved at være medlem af foreningen. Specielt vores rabatter hos youSee, som man ikke kan få som fiberkunde.

Spg vedr. medlemsflugten: Der er mange som ser tilbuddene på fiber, som lyder rigtig billige, men når introperioden er gået, vil alle løsninger være dyrere end det foreningen kan tilbyde.

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer, og enstemmigt vedtaget.

Specielt de faldende elpriser har været medvirkende til det fine resultat.

6) Indkomne forslag til generalforsamlingen

Ingen forslag i år

7) Fremlæggelse af kontingent

Grundpakken 2850,- + kontingent 650 = 3500,- Så det ender med samme pris som i 2023.

Det er TV pakken der er steget 50 kr. Kontingentet er faldet med 50 kr..

Alle pakker ud over grundpakken afregnes direkte med youSee kvartalsvis.

Kun grundpakken opkræves af antenneforeningen, sammen med bidraget. Dette opkræves i januar, og kontingentet tilbagebetales ikke, ved fraflytning/udmeldelse af foreningen.

Bestyrelsen har i år valgt at der ikke skal komme en prisstigning, og har derfor valgt at tære lidt på formuen, for at holde på kunderne. Det vil koste os i omegnen af 50.000 kr., ud af de 1.051.790 som foreningen har.

8) Nyt fra YouSee

Ole Madsen fra youSee var endnu en gang med for at fortælle om de nye ting de kommer med.

Han opfordrede til at benytte sig af tilbuddet om en gratis TVboks, da den er med i grundpakken, for vores medlemmer.

youSee´s tilbud på mobiler og internet blev fremhævet, og Ole opfordrede til at benytte sig af det. Der er en del at spare. På internet 50-70 kr./måned og på mobil og omkring 50 kr., alt efter hvilken løsning man vælger.

Ole fortalte om youSee Play som er en ny løsning i stedet for en boks. Virker lige som en Chrome Cast, som man kan tage med på farten.

De gammeldags pakkeløsninger fortsætter, da der stadig er en del som er glade for denne løsning.

Har man problemer med Wi-Fi, kan man kontakte youSee på 70704040 og høre mere om Mesh Node. Det er en booster til ens Wi-Fi som gør at man får bedre dækning i hjemmet.

I modemmet er der i dag indbygget en sikkerhedspakke som beskytter hele husstanden, så længe man er på Wi-Fi. De fleste har i dag en masse koblet på. F.eks. vaskemaskine, opvasker, højttalere, lys osv. Alt er beskyttet af sikkerhedspakken, som er gratis.

9a) Valg til bestyrelsen

Fremmødte 25. Stemmeberettigede 20

Finn Højgaard og Henning Andersen var på valg og de stillede begge op til genvalg.

Begge genvalgt enstemmigt, da der ikke var nogen modkandidater

9b) Valg af bestyrelsessuppleanter

Jan Wessel ønskede ikke at stille op som suppleant igen.

Britta Secker var på valg som 1. suppleant, og blev enstemmigt genvalgt. Der var inden modkandidater

Tonni Hansen stillede op som 2. suppleant, og blev enstemmigt valgt.

9c) Valg til revisor

Claus Milland genopstillede, og blev enstemmigt genvalgt.

Lise Holten genopstillede, og hun blev enstemmigt genvalgt

9d) Valg af revisorsuppleant

Jørgen Rasmussen stillede op som revisor suppleant. Der var ingen modkandidater. Enstemmigt valgt

10) Eventuelt

Der var et enkelt spørgsmål om vores medlemstal, kontra mulige medlemmer. Der er mulighed for 642 medlemmer, og vi har i dag 318.

Der blev opfordret til at fortælle til venner og naboer om gode oplevelser som medlem. Flere påpegede at Henning og Jan gør et kæmpe arbejde for at hjælpe folk. Vel og mærke gratis. Den hjælp skal man betale for andre steder.

Vores kontrakt med youSee udløber i 2026, og der er endnu ikke taget stilling til hvad der derefter skal ske, men fordelen ved youSee er at man kan vælge at have stort set næsten ingen ting ved dem, og helt op til den store forkromede pakke. Det er op til medlemmerne, hvad de hver især vil have, og det er en kæmpe fordel for alle.

Tak for god ro og orden, og efter mødet havde Mona lavet en rigtig god biksemad til os.

Thomas Lund Madsen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.