Generalforsamling 2011

Ref. af Generalforsamling d. 04. 03.2011.

Tilstede fra bestyrelsen. Jan (formand), Finn (næstformand), Henning (kasser), John (infokanal m.m.), Robert (sekretær), Wessel (sup) og Busser (sup).

1. Valg af dirigent;
Jan Wessel blev valgt som dirigent

2. Årsberetning for 2010 af Formanden.
Jeg vil starte med at byde Jer alle velkommen. Det er overraskende at så mange vil bruge en aften sammen med os.
Jeg håber inderligt at vi i år kan præsentere jer for en løsning, som finder vej til virkelighedens verden her i Gislev.
Vi har, i bestyrelsen, haft rimeligt travlt i den forgangne år. Der også været meget ventetid. Som de fleste nok kan huske var Poul Pedersen fra Nordit, her på generalforsamlingen sidste år. Han kom til at love Jer, at I kunne se WM i fodbold, i superskarp HD-kvalitet og I selv kunne vælge hvilke kanaler I gerne ville se…men…som de fleste nok har opdaget, så blev den løsning ligesom ikke rigtigt til noget.
Det er både godt og skidt, mere om det senere.
Der er som sådan ikke sket det helt store i det forgangne år, tiden er hovedsagligt gået med at finde ud af hvad Nordit løsning skulle ende ud i.
Den færdige løsning præsenterer vi senere i aften.
Internetmæssigt skulle vi på nuværende tidspunkt også have været på en Nordit løsning, men da Nordit nu er en del af Dansk Kabel TV , som vi i forvejen havde en internet aftale med, har de tilbudt at vi stedet kører videre med den kendte løsning, dog bliver der i April skrue top for hastigheden, idet der bliver installeret noget nyt udstyr i skuret. Det såkaldte docsis 3.Dette giver hastigheder helt op til 50/5 Mbit. Docsis kan faktisk levere meget høje hastigheder, men kræver nogle omfattende ændringer i vores net, som vi også kommer ind på senere.
Den digitale løsning vi kører med i øjeblikket, som leveres af Nordit, bliver udfaset i løbet af 2011.
Nordit bliver praktisk talt opløst og en del af Dansk Kabel TV. Den TV løsning som Nordit har arbejdet på siden sidste år, er nu blevet til en You See løsning. Men i modsætning til de You See løsninger vi tidligere har set på, er denne her løsning meget mere attraktiv for en lille forening som vores.
Hvis vi samtidigt skal se på de alternativer vi har lige her og nu, så er det hurtigt gjort – for der er ingen. Hvis Nordit digitale spejl slukkes i løbet af 2011, så kan vi, hvis ikke vi stemmer for denne You See løsning, ende med at være tilbage i, at kun have det analoge signal. Hvilket jeg bestemt ikke vil fortrække.
Der har også været en del problemer med foreningens hjemmeside, sidste år opfordrede jeg til at flere skulle gå ind på hjemmesiden. Desværre viser det sig, at mange slet ikke kan komme ind, men bare møder en tom side. Det skal jeg være den første til at beklage, idet det må være mig selv der har lavet noget galt et eller andet sted. Konsekvensen bliver at der i nær fremtid lanceres en ny hjemmeside, hvor problemet gerne skulle være løst. I denne forbindelse hav vi i bestyrelsen vedtaget et nyt logo for foreningen. Jeg håber på, at denne nye hjemmeside kan se dagens lys allerede her i marts måned.
Jeg vil slutte men beretning af med, at sige tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, for endnu et års godt arbejde. Jeg glæder mig meget til at se høsten af frugterne, i løbet af de næste måneder, samt til at forsætte arbejdet det næste år.
Tak alle sammen fordi, i er kommet.

Formanden for Gislev Antenneforening.

3.  Årsregnskab for 2010.
Oplæst af kassereren Henning.
Der blev et lille underskud på ca. 39.000,00 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. Evt. forslag.
Nyt digital –TV koncept fra You See.

Formanden fremlagde de nye kanalmuligheder fra You See. Mette Korsgaard kom med mere detaljeret forklaring på de nye kanaler og sendeflader. (se de nye kanaler og de fravalgte kanaler under menupunktet kanaloversigt 2011)
Forbedring af signalforholdet og optimering af internettet.
I stedet for nu, hvor Gislev er delt op i to afdelinger (øer). Er der forslag om at dele Gislev op i 6 afdelinger (øer). Det vil kunne give en langt sikrere og bedre netværk med basis for meget højere internethastigheder. Hvis såfremt uheldet skulle være ude, er det langt hurtigere, billigere og nemmere at finde fejlen. Dvs. færre vil blive ramt, hvis noget går ned, frem for nu, kan det gå ud over mange medlemmer.
Bestyrelsen har fået til opgave atl arbejde videre med forslaget om Ø-opdeling
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til løsningen fra YouSee. Med stort flertal blev You See valgt, som vores nye udbyder.

5. Fastsættelse af kontingent.
Lille pakke vil stige til 1800 kr. – Stor pakke vil stige til 3400 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På genvalg var Finn Højgaard, John Schwee og Robert Eilsø Nielsen.
Alle tre blev genvalgt. Ingen andre ønskede at stille op.
Valg af suppleanter.
På genvalg var Jan Wessel og Busser.
Begge blev genvalgt. Ingen andre ønskede at stille op

7. Valg af Revisor.
På genvalg var Jørgen Rasmussen 1. revisor og suppleant Jørgen Secher.
Begge to blev genvalgt. Ingen andre ønskede at stille op.

8. Evt.
Prøvekanaler: Netop nu vises Kanal 4 og fra 1.april vises Disney XD.
Derefter vil You See komme deres bud på prøvekanaler.

Ref. Sekretær. Robert Eilsø Nielsen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.