Generalforsamling 2009

Referat af Generalforsamling 2009


1. Valg af dirigent

Jan Wessel blev valgt som dirigent.

2. Formandsberetning til Generalforsamling 2009.

Først vil jeg gerne byde velkommen, det er dejligt at så mange har valgt at bruge en fredag aften med os her i Gislev Hallen.
Dernæst vil jeg starte med at fortælle at vi som bestyrelse har haft meget travlt i det forgangne år.
Jeg vil kort opridse de ting vi er i gang med og senere under punkt 8 vil jeg gå mere i detaljer med noget af det.
I starten af 2008 fik vi lagt digitale DVB-T kanaler på vores antenneanlæg, til at starte med lå de 5 kanaler DR1, DR2, TV2, DR Update og DR Tegnsprog på 213 Mhz, men vi fandt ud af at ikke alle med digitale modtagere kunne fange kanalerne her, så vi besluttede at lave en beskeden investering og så få kanalerne på 506 Mhz også. Så de medlemmer med digitale modtagere indbygget i fladskærms TV, også kunne bruge disse.
I efteråret har vi startet vores undersøgelser i forhold til det digitale TV, som jeg vil komme nærmere ind på senere.
Midt i oktober måned begyndte entreprenører at lave udstykningen i bjergager, som skal munde ud i 20 grunde med nye huse, som forhåbentligt vil melde sig ind i foreningen.
Selve antennearbejdet i udstykningen er en forholdsvis dyr proces, idet den løber op i godt 100.000 kr. når den er færdig inden længe.
Vores internetaftale med A+ er blevet forlænget til udgangen af 2010, samtidigt blev der skruet på hastighederne og priserne, så vi i dag har et godt udbud af internet.
I forbindelse med opgraderingen har A+ lagt en fiberforbindelse ind i vores hovedstation, som skulle sikre en langt hurtigere og mere stabil forbindelse til omverdenen. Fiberen havde nogle opstartsproblemer men alle skulle på nuværende tidspunkt være fuldt opgraderet og A+ sender breve ud for tiden om hastighedsopgraderingen.
(A+ er her i dag, repræsenteret ved vores Key Account Manager Steffen Jacobsen, som gerne svarer på spørgsmål senere.)
Ved årsskiftet 2008-2009 udløb vores servicekontrakt med Dansk Kabel TV, som i 2007 havde lavet en voldsom prisstigning på servicen. Derfor følte vi os nødsaget til at forsøge at finde en billigere (og bedre) service samarbejdspartner, så henover sommeren 2008 indledte vi forhandlinger med flere interesserede parter og slutteligt skrev vi så i november kontrakt med Andersen Antenne Montering ApS fra Svendborg.
( I dag repræsenteret at Direktør Erling Nielsen, der ligeledes gerne svarer på spørgsmål senere.)
Til dato kan jeg kun sige at vi som bestyrelse er yderst tilfredse med vores valg af en betydeligt billigere og meget bedre service, og jeg håber at i som vores medlemmer deler denne tilfredshed, ellers vil vi naturligvis gerne høre det.
Her til slut vil jeg med stor respekt, have lov på bestyrelsen vegne at sige et stort tak Ulrik Hejl og hans kone for samarbejdet og det arbejde de har lagt i Gislev Antenneforening.

3. Årsregnskab 2008.

Regnskabet blev godkendt. / flot arbejde af kassere Henning.

Der kom ros for, at der nu kan skelnes mellem hvem fra bestyrelsen der har skrevet underskrevet på årsregnskabet. Årsagen er, der nu er påtrykt navne på de bestyrelsesmedlemmer som er med underskriver.

4. Kanal valg.

Kanal 4 stemte 19 ja og 26 nej. Kommer ikke.

TV 3 Puls stemte 32 ja og 13 nej. (Prøve afstemning:. Kommer til afstemning år 2010 )

TV Zulu stemte 21 ja til at Zulu skulle ud og 25 stemte nej til at Zulu skulle ud. Zulu bliver.

DK 4 stemte 15 ja og 30 nej. Kommer ikke.

TV 2 Sport stemte 18 ja og 28 nej. Kommer ikke.

5. Fastsættelse af kontingentet.

Stor pakke årligt 2.400,00 kr.

Lille pakke årligt 1.200,00 kr.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Finn Højgaard ønskede genvalg og blev genvalgt.

John Schwee ønskede genvalg og blev genvalgt.

Robert Eilsø Nielsen ønskede genvalg og blev genvalgt.

Tillykke med valget.

Valg af Suppleanter.

Ove Møller ønskede genvalg og blev ikke genvalgt.

Jan Wessel og ”Busser”(er kendt for at hedde Busser) stillede op til valg
og det forløb således:

Jan Wessel blev 1. suppleant. Tillykke med valget.

Busser blev 2. suppleant Tillykke med valget.

Bestyrelsen vil have lov til at sige tak til Ove Møller, for det gode samarbejde vi har haft sammen i flere år. Trods at Ove Møller kun var suppleant, mødte han og deltog aktiv til næsten alle møder. Tak for det.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jørgen Rasmussen blev genvalgt som 1. revisor.

Uffe Bertelsen blev valgt som 2. revisor. og Jørgen Secher som suppleant

8. Bestyrelsens arbejde med fremtidens digitale tv-muligheder i Gislev Antenneforening.

Vi har haft møder med ” You See ” ”Canal digital” ”Nordit” og ”A + ”.
Bestyrelsen anbefalede A+ som den bedste. Efter en længere fremlægges fra formanden, som redegjorde for de ovenstående udbyders tilbud.

9. Evt.

Der mangler opdaterings dato på info kanalen.
Der er brug for ens lydniveau på alle kanaler.

(Begge dele skulle være rettet nu (1/4-09))
 

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.