Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamling Gislev Antenneforening, 11-06-2021 i Gislevhallen
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.
7) Fremlæggelse af kontingent.
8) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Bestyrelsessuppleanter.
c. Revisor.
d. Revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
1) Valg af dirigent
Jan Thomsen, bestyrelsessuppleant, blev valgt som ordstyrer.
2) Valg af referent
Thomas Lund Madsen fra bestyrelsen blev valgt som referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
Holger og Britta blev valgt som stemmetællere.
4) Beretning fra formanden:
Formandsberetning
Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen til endnu en udskudt Generalforsamling.
Det forgangne år, har selvom det har været et meget mærkeligt år, været et roligt år for antenneforeningen. Sidste år måtte vi også skubbe vores generalforsamling helt til juli måned, i år er det dog lykkedes lidt tidligere.
Det er faktisk gået et meget nedad med TV-kunderne, vi har mistet 35 medlemmer (11 sidste år), så vi har i alt 356, pakke 1. Vi har stadig mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, Der vokser vi til gengæld støt, det er der i øjeblikket 68 der benytter sig af. 87 totalt har kvartalsvis opkrævning.
Vores facebookgruppe har lige nu 242 medlemmer mod 233 i 2020.
Vi har i det forgangne år haft et par kabelskader, som er blevet udbedret. Vi kan godt se på de skader der kommer efterhånden at det er mange år de kabler har ligget i jorden, vi håber på at vi igen i år har økonomi til at reparere de skader der måtte opstå.
En af de værre skader var på hjørnet af Faaborgvej og skolevej, her var vi nødt til at låne strøm fra Faaborgvej 11, det skal de have stor tak for, vi har kvitteret med et gavekort til brugsen, som tak!
Men den skade var alligevel værd at snakke lidt mere om, fordi… ikke bare en, men 2 gange, samme dag, blev strømmen nemlig saboteret af forbipasserende, og det er jeg faktisk ret utilfreds med. Det er os i antenneforeningen der står som idioter og ikke kan sørge for internettet virker, når alle skal arbejde hjemme og skolebørn undervises hjemme, så derfor vil jeg gerne henstille til at vi kan hjælpe hinanden i de situationer, ser man nogen (der ikke er fra bestyrelsen) stå og rode i et antenneskab, så meld det gerne til os hurtigst muligt, så vi enten kan få fat på den der har pillet, eller i hvert fald, få nettet til at virke igen.
Vi har nogle udfordringer med YouSee’s Kundeservice. De glemmer at fortælle folk at de skal betale medlemskab af foreningen for at kunne anvende foreningens kabler. Så snart vi får besked om nye tilslutninger sender vi en girokort, men ofte bliver vi mødt med kommentarer som ”Det har vi ikke hørt om så det vil vi ikke betale”, vi er i vores gode ret til at lukke for forbindelserne hvis ikke folk betaler, og det gør vi, men vi er nok ikke de mest populære i Gislev 😊. Der er heldigvis også nogen der bare betaler de 630kr et medlemskab koster i år.
Igen i år har vi været nødt til at nogle rykkere, faktisk var vi helt nede på 9, hvilket heldigvis ikke er ret mange. Heldigvis måtte vi kun lukke en enkelt husstand, pga. manglende betaling.
Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og Dansk Kabel TV.
Også tak til jer medlemmer  - TAK!

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

 

 Regnskabet blev godkendt af 17 ud af 17 stemmer
Der er et fald i honoraret til Yousee, og det skyldes at der er flere medlemmer som kun har internet, og derfor har fravalgt grundpakken
6) Indkomne forslag til generalforsamlingen
- Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at overholde vedtægterne. Flemming P. Schou
Indkaldelse til generalforsamlingen overholder ikke vedtægterne
Svar: Vi har overholdt vedtægterne og indkaldt til generalforsamling i marts, men pga. Corona kunne dette desværre ikke lade sig gøre.
Nøjagtig samme problem vi havde i 2020
Vi er nødt til at følge regeringens anbefalinger, og vi måtte ikke samles ret mange i marts.
Formanden spurgte på Facebook i foråret om der var stemning for et Online møde, men det blev nedstemt.
Det er for nogle år siden vedtaget at vi bruger Vækst til at kalde til generalforsamling.
Det er et blad som alle husstande får i vores dækningsområde.
Dette koster 2500,- pr år. Skulle vi som tidligere annoncere i Midtfyns Posten vil det koste 5 gange så meget.
Så hellere holde pengene i byen og støtte et godt blad.
Der blev stemt om vi fortsat skal bruge Vækst til indkaldelse og der var 16 for og 1 blank stemme
Der skal fremover være bedre styr på at indkaldelsen også er på hjemmesiden. Formanden lovede at gøre det bedre fremover
Radiokanaler er væk fra TV pakken
Årsagen til at radiokanalerne er væk, er at Yousee har slukket for dem. De har valgt at bruge båndbredden til internet i stedet.
I vedtægterne står at vi har til hensigt at distribuere radiokanaler, men med vores samarbejde med Yousee er dette ikke muligt, da de ikke findes.
- Forslag til ny samarbejdspartner
Energifyn vil gerne lægge fibernet ind i byen. De tilbyder at lægge det gratis ind hos dem der allerede er medlem af antenneforeningen, men det kræver 50% tilslutning.
En fordel ved EnergiFyn er at man kan vælge internet og TV som man har lyst til, men dog dyrere end det Yousee kan tilbyde os i dag, da vi har en god aftale med dem, og er bundet kontraktmæssigt i 4 år endnu.
Energifyn har meddelt at de vil grave uanset om vi samarbejder eller ej, hvis de kan få tilslutninger nok, uden om antenneforeningen.
Det blev afholdt valg og 16 stemte imod at arbejde sammen med Energifyn. 1 stemte for.
7) Fremlæggelse af kontingent
Grundpakken 2270,- + kontingent 630 = 2900,-
Alle pakker ud over grundpakken afregnes direkte med youSee kvartalsvis.
Kun grundpakken opkræves af antenneforeningen.
8a) Valg til bestyrelsen
Fremmødte 17
Stemmeberettigede 17
Jan C., Robert og Thomas var på valg og de stillede alle op til genvalg. Alle genvalgt da der ikke var nogen modkandidater
8b) Valg af bestyrelsessuppleanter
Jan Thomsen og Jan Wessel var på valg som suppleanter, og de blev begge genvalgt. Der var inden modkandidater
8c) Valg til revisor
Claus Milland genopstillede, og blev valgt.
Hanne Fay genopstillede ikke, da hun ikke længere bor i Gislev
Lise Holten blev foreslået, og hun blev valgt
8d) Valg af revisorsuppleant
Jørgen Rasmussen valgte at være revisor suppleant. Der var ingen modkandidater.
9 Eventuelt
Claus Milland Undertekster på danske udsendelse på TV-boksen. Det er desværre ikke muligt hvis man streamer.
Hvis man ser flow tv, er det muligt via tekst-TV at sætte undertekster på.
Yousee More. Yousee har ændret I de fordele man kan vælge, hvis man har flere produkter hos dem.
Dem der har Yousee More i dag, og er glade for deres fordele skal lade være med at rette i dem, da flere er udgået. Retter man så en udgået ikke bruges længere, er det ikke muligt at få den igen.
Der var ikke flere spørgsmål fra de fremmødte, så det var slut på generalforsamlingen og der blev herefter serveret en rigtig god æggekage med lidt at drikke til
Thomas Lund Madsen

 

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.