Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Generalforsamlings møde d. 13.03.15 kl. 19.00 i Gislev hallens cafeteria.

Efter Formanden havde budt  de fremmødte velkommen, blev der holdt  1 min. stilhed for

foreningens to revisorer som begge gik bort med kort tids mellemrum i 2014. De vil blive savnet

blandt vores medlemmer I Antenneforeningen .

  1. Valg dirigent.

Holger og Wessel blev nævnt som kandidater som ordstyrer. Det blev Wessel det blev valgt.

Valget blev fortaget med håndsoprækning.

       

  1. Årsberetning om foreningens virke i 2014.

                Gislev Antenneforening Generalforsamling 2015

Formandsberetning

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.

Dernæst vil jeg bede jer, om sammen med os at mindes vores revisor Uffe Bertelsen og vores revisorsuppleant Jørgen Secher, som begge desværre er afgået ved døden i det forgangne år. (Vi holder 1 minuts stilhed.)

Det forgangne år, har lige som de forrige, været meget begivenhedsrigt for antenneforeningen.

Det er igen gået lidt nedad, vi har mistet 7 medlemmer (22 sidste år), så vi har i alt 455, i øjeblikket har vi 133 pakke 3 tilslutninger mod 131 sidste år, pakke 2 er stadig den største med 207 tilslutninger, der var 220 sidste år og pakke 1 er steget til 115 mod 111 i 2014. Vi har 264 internetkunder.

Siden sidste ordinære generalforsamling har vi brugt sommeren på at undersøge markedet for at finde vores fremtidige TV leverandør. Ved den ekstraordinære generalforsamling 26/9 præsenterede bestyrelsen så de 3 kandidater, med fordele og ulemper. De fremmødte medlemmer stemte herefter og valget faldt, ret entydigt, på at vi skulle fortsætte med YouSee.

Det valg har medført at vi nu har indgået en aftale om et tættere samarbejde, som også gerne skulle blive til fordel for jer medlemmer. Vi gennemfører som det første en YouSee demo-eftermiddag d. 14/4 her i cafeteriet, hvor YouSee kommer og viser deres produkter frem for alle interesserede, det er selvfølgelig med fokus på TV-delen, men også deres tilkøbsmuligheder og mulighederne med YouSee Mobil vil blive vist frem. Vi håber rigtigt mange vil lægge vejen forbi. Der vil også være rig mulighed for at stille spørgsmål.

I november, har vi gennemgået den årlige omlægning fra YouSee, hvor et par kanaler blev flyttet rundt og flere skiftede til HD, jeg vil gerne præcisere at vi i bestyrelsen, i det omfang vores privatliv tillader gerne vil forsøge at hjælpe medlemmer med at få indstillet deres TV, men at vi ikke på noget tidspunkt kan love at vi kan løse alle problemer. Andersens Antenne vil altid gerne hjælpe med indstillinger, men selvfølgelig for medlemmets egen regning.

Der blev igen omkring årsskiftet sendt regninger ud til alle medlemmer, desværre har vi konstateret at der er mange der stadig ikke har betalt. Hvis man ikke har modtaget en regning fra Antenneforeningen/Antenne IP, må man meget gerne kontakte Antenne IP hurtigst muligt.

VI har i bestyrelsen evalueret på den løsning med at Antenne IP opkræver vores kontingent sammen med Internettet. Vi er nået frem til den løsning at vi efter næste kvartalsopkrævning tager opgaven med opkrævning tilbage til kasseren, så vi igen får fuld kontrol over hvem der har betalt og hvem der ikke har.

Det betyder at vi skal i gang med noget nyt IT-system, som garanteret giver nogle opstartsproblemer, som vi selvfølgelig vil bede jer bære over med, vi håber vi hurtigt bliver rigtigt gode til det.

Så har vi jo en facebookgruppe med lige nu 133 medlemmer…

…. Det er efter min mening både godt og skidt.

Det giver os som bestyrelse mulighed for hurtigt og nemt at give meddelelser ud til vores medlemmer, også når der er noget der ikke virker, de fleste har jo adgang til facebook på deres smartphones. Men på det seneste har det også vist sig at en del medlemmer tror de kan fejlmelde deres internet eller TV signal.

Det kan man ikke!!!!

Hvis man oplever fejl på enten TV eller Internet, så snak først med naboen om de har samme problemer, hvis de har det så skal man kontakte Andersens Antenne / AntenneIP pr. telefon, så skal de nok sørge for at få rettet de fejl der måtte være i anlægget, og hjælpe og vejlede medlemmet hvis fejlen viser sig at være i husinstallation eller stikledning. Det er desværre der vi ser de fleste fejl.

Ligeledes hjælper det ikke at begynde at skrive ukvemsord om hverken bestyrelsen eller leverandøren. Der er ikke noget internet i verden der kører 100% fejlfrit. Jeg vil gerne henstille til at hvis man skriver på facebook så hold en god og konstruktiv tone, ellers forbeholder vi os retten til at slette indlæg.

Vi har på det seneste haft et par mere alvorlige nedbrud på vores net, bestyrelsen er i dialog med Antenne IP om hvordan fejlfinding og løsning forløb, så det fremover forhåbentligt kommer til at gå mere smertefrit for medlemmerne.

Til slut vil jeg sige tak for det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, tak til Antenne IP og Andersens antennemontering, for god service!

Og til jer medlemmer, tak fordi i er der, uden jer havde vi jo ikke nogen at lave alt det her for J

TAK!

  1. Regnskab for 2014.

Kasseren Henning, fremlage regnskab for året 2014. Regnskabet blev godkendt.

Der kom et forslag til en vedtægt ændring vedr., honorar til bestyrelsen. Forslaget går

på, at selve forenings medlemmer er med til at godkende evt. honorar til bestyrelsen fremadrettet.

Bestyrelsen vil fremlægge forslag til honoraret størrelsesorden til næste års generalforsamling 2016. Udover har bestyrelsen lovede, at ved næste fremlæggelse af regnskab skal der stå tydeligt, hvad der er bestyrelsen honorar.

Bestyrelsen er helt enig med foreningens medlemmer, at der heller ikke på det område, skal være nogen skjulte

dagsordner.

  1. Nyt fra ”You See”.

Det var meningen at en konsulent fra You See, skulle komme og fortælle om de nye tiltag

der vil komme i fremtiden inden  for You See tv. Det blev ikke tilfældet.

Men konsulenten kommer så til gengæld d. 14.04.15 og laver en demo dag.

You See sender selv en pjece til ud til de husstande der er tilknyttet You See.

Hvor der bla., kommer nærmere info om tidspunkt og sted.

  1. Nyt fra Antenne IP. ( Erling Nielsen )

Erling informerede om at vores store Antenne nede ved hallen er der  sat en trådløs

sender op. Så dem der kan fange signalet, vil kunne få en rigtigt god hastighed på 50 MB synkron (dvs. op og ned) til dækning af deres netværk.  I 2015 vil der blive arbejdet på at lave to ø opdelinger i Gislev. Delingen vil blive gjort ved Faaborgvej og Ørbækvej.  Så vil alle forstærker i kasserne ved vej blive skiftet ud til nye forstærker som er til overvågnings. Som gør at det er nemmere at finde fejl.

  1. Indkommende forslag.

Ingen forslag.

  1. Fastsættelses af kontingent.

Pakke 1. 2000 kr.

Pakke 2. 4300 kr.

Pakke 3. 5500 kr.

  1. Valg af bestyrelsen.

Jan / formanden,  ønskede genvalg.

John / Info, ønskede genvalg.

Robert / sekretær, ønskede genvalg.

Alle ovenstående personer blev genvalgt de næste 2 år frem.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Det blev Jan Wessel der blev genvalgt samt

Thomas Lund. Tillykke.

  1. Valg af revisor.

Jørgen Rasmussen  ønskede genvalg. Blev valgt.

Busser stillede op og blev valgt.

Hans Mikkelsen blev valgt som suppleant.

  1. Evt.

Tak for ro og orden. Så var der fælles spisning.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.