Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling 2019

Generalforsamling Gislev Antenneforening,
15-03-2019 i Gislevhallen


Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.
7) Fremlæggelse af kontingent.
8) Nyt fra YouSee
9) Valg
 a. Bestyrelsesmedlemmer.
 b. Bestyrelsessuppleanter.
 c. Revisor.
 d. Revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

1) Valg af dirigent
Jan Thomsen, bestyrelsessuppleant, blev valgt som ordstyrer.
2) Valg af referent
Thomas Lund Madsen fra bestyrelsen blev valgt som referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
Gunner og Tonni blev valgt som stemmetællere.
4) Beretning fra formanden:
Formandsberetning
Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.
Det forgangne år, har været et begivenhedsrigt år for antenneforeningen.
Det er igen gået lidt nedad, vi har mistet 9 medlemmer (7 sidste år), så vi har i alt 402, pakke 1. Vi har stadig fået mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, det er der i øjeblikket 15 (12) der benytter sig af. 89 totalt har kvartalsvis opkrævning (91) .
Vores facebookgruppe her lige nu 213 medlemmer mod 208 i 2018.
Efter generalforsamlingen sidste år, ville vi forsøge om vi kunne give jer medlemmer noget billigere TV. Vi har siddet til en del møder og drøftet de udgifter foreningen har, og sammen med Ole, forsøgt at få overblik over hvilke muligheder YouSee kunne give os.
Henover sommeren blev det klart for os at vi nok var nødt til at følge de råd vi fik fra YouSee, og gik derfor i gang med at strikke den nye løsning sammen, vi her i starten af året har sat i søen.
Vi havde inviteret YouSee til at komme med deres demobil til Gislev by day, det gik rigtigt godt, og mange kom forbi med spørgsmål og fik svar, vi håber bilen vil komme igen hvis/når der bliver holdt Gislev By Day i 2019.
Det er gået rimeligt godt med den nye løsning, vi delte en masse informationer ud til jeres postkasser, ad flere omgange, de fleste læste og fulgte informationerne, men der er også en del der tilsyneladende ikke har set noget af det info vi delte rundt.
Vi havde 2 gode dage med en masse, ca. 200, besøgende i hallen, som fik valgt deres nye løsning og fik TV bokse og modems med hjem. De fleste kunne selv installere TV boksene, men vi har også hjulpet en del steder, hvilket vi stadig ikke har noget imod, så længe vi kan få alt andet til at hænge sammen også.
Så havde vi pludselig en morgen, hvor intet TV virkede i Ravndrup kvarteret, det viste sig at en antennefordelerkasse måske var sprunget i luften. Ved nærmere eftersyn viste det sig dog at kassen var påkørt af en bil, og der lå nogle stumper fra bilen ved gerningsstedet. Efter politianmeldelse og noget sjov på facebook, og ret grundig efterforskning af bestyrelsen, kunne vi dog pege politiet i den rigtige retning. De foretog afhøring og den skyldige indrømmede. Hvad han lavede på en cykelsti kl. 4 om natten, ville politiet ikke fortælle os. Vi har dog ikke set noget til nogen erstatning endnu, da sagen er ret kompliceret. En engelsk bil, lejet af et amerikansk firma, kørt af en rumæner i Danmark. Sagen er overgivet til Interpol, så Gislev er kommet på verdenskortet.
Gislev’s lokalråd barsler med en ny hjemmeside, den er vi selvfølgelig med på, så nye borgere og potentielle tilflyttere kan se hvad vi kan levere til dem.
Vi vil gerne endnu en gang, opfordre til at man har tydeligt navn og nummer på sin postkasse, især de steder hvor der hænger flere postkasser samlet. Det kan være enormt svært at se hvilken postkasse der hører til hvilken bolig.
Andersen har ikke betalt yderligere af på sin gæld, vi har skrevet resten på årets regnskab som tab, hvilket i kan høre mere om, om lidt når kassereren gennemgår regnskabet.
Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og Dansk Kabel TV.
Også tak til jer medlemmer  - TAK!

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Åbn Regnskab2018 

Regnskabet blev godkendt af 41 ud af 42
Der blev spurgt ind til hvorfor beløbet til Andersen i 2017 var 279.998 kr. og i 2018 211.662 kr.
Årsagen er at der er indbetalt et mindre beløb af Andersen inden han gik konkurs, og ved konkurs bliver momsen refunderet. Svaret blev accepteret af Hans Clausen som stemte imod.
6) Indkomne forslag til generalforsamlingen
Der er ikke kommet nogle forslag
7) Fremlæggelse af kontingent
Grundpakken 2150,- + kontingent 550 = 2700,-
Alle pakker ud over grundpakken afregnes direkte med youSee kvartalsvis.
Kun grundpakken opkræves af antenneforeningen.
Priser for de forskellige pakker er pr. år:
Mellempakke uden bland selv: 4980,- inkl. grundpakke
Fuldpakke uden bland selv: 6540,- inkl. grundpakke
Bland selv 10: 4860,- inkl. grundpakke
Bland selv 20: 5460,- inkl. grundpakke
Bland selv 36: 6060,- inkl. grundpakke
I alle kontingenter kan man vælge at have boksen fra youSee, som er gratis.
8) Nyt fra YouSee
Ole fra youSee takker for et godt samarbejde i det forløbne år.
Specielt det arbejde vi sammen har lagt i at få introduceret de nye pakker og mulighed hen over nytåret.
Der var rigtig mange forbi hallen, da youSee var på besøg, for at få ændret deres abonnement.
De nye bland selv abonnementer giver medlemmerne billigere pakker, med kun det indhold de selv ønsker, og den gratis boks var der bred enighed om var et kæmpe plus.
40% af vores medlemmer har bland selv, og det er højt, da landsgennemsnittet ligger på 10-15%.
youSee kommer på besøg ved Brugsen 2. Maj igen, så dem der vil have rettet i deres abonnement, eller har spørgsmål, er velkomne til at kigge forbi. Bliver Gislev by day til noget i år igen, hvilket alle håber, vil youSee også komme forbi der igen.
Der var spørgsmål fra Tommy Sørup, ang. Flere TV i husstanden. Han var blevet oplyst at en boks var nok af en youSee medarbejder, til mødet i hallen.
Dette er ikke korrekt. Hvert TV kræver enten en boks, eller et kort fra youSee, inkl. CE modul.
Alternativt kan man via youSees app på f.eks en tablet streame til sit TV. Her bruges enten en Cromecast eller AppleTV. Cromecast er den billigste løsning. De nyeste TV har youSees app som man kan bruge i stedet for ovenstående.
Ole gjorde god reklame for den nye kanal Xee, som ligger i grundpakken. Har er en masse nye serier, og de har købt rettighederne til Primere League, så de viser halvdelen af kampene. Viasat de andre.
Vores net i byen er ved at være opgraderet så vi kan køre Gigabit internet (1000 Mbit). De er ved at have styr på de sidste detaljer.
Der blev gjort opmærksom på, at hvis man har dårligt signal på sit TV, kan det være kablet fra antennestikket i væggen, og op til fjernsynet som kan være dårligt. Evt også HDMI kablet, mellem boks og TV. Der er set flere eksempler på dette. Antenneforeningen kan hjælpe med antennekablet. Kontakt kasseren.
9a) Valg til bestyrelsen
Fremmødte 46
Stemmeberettigede 42
Jan C., Robert og Thomas var på valg og de stillede alle op til genvalg. Alle genvalgt da der ikke var nogen modkandidater
9b) Valg af bestyrelsessuppleanter
Jan Thomsen og Jan Wessel var på valg som suppleanter, og de blev begge genvalgt. Der var inden modkandidater
9c) Valg til revisor
Hanne Fay og Ege Buch Rasmussen genopstillede begge, og blev valgt.
9d) Valg af revisorsuppleant
Jørgen Rasmussen valgte at være revisor suppleant. Der var ingen modkandidater.
10) Eventuelt
Hanne Fay: Om foreningen har styr på hvem der er medlem af vores Facebookgruppe?
- Det har vi ikke helt styr på, da det tidligere var nemmere at blive medlem.
- I dag når folk ansøger skal de angive deres adresse. Er det ikke i det område vi dækker, bliver de ikke godkendt.
Der var flere som gerne ville have flere unge med i antenneforeningen. De vil vi skam også gerne have, men det er svært, da mange uge ikke ser så meget TV længere. De streamer de ting de gerne vil se.
Det er dog værd at overveje os, da man nu kan få mange streamingtjenester i bland selv pakkerne. Når man ser på hvad de enkelte tjenester koster om året, kontra en bland selv pakke, er der flere som vil kunne spare penge, hvis de bare har 2 streamingtjenester.
DKTV har gravet på Havesangervænget. Efterfølgende har de dårligt eller intet signal. Kasseren følger op på dette.
Der var ikke flere spørgsmål fra de fremmødte, så det var slut på generalforsamlingen og der blev herefter serveret en rigtig god æggekage med lidt at drikke til.

Thomas Lund Madsen

 

 

 

 

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.